COMPACT DRY YM

COMPACT DRY YM

Compact dry YM là môi trường vi sinh pha sẵn để xác định men mốc trong thực phẩm

Dùng môi trường Compact dry YM để phân biệt men mốc qua màu sắc đặc trưng.

Các men phát triển sẽ có màu xanh đặc trưng nhờ tiết ra enzyme chromogenic trên chất nền X- phos của môi trường. Trong khi đó, Các nấm men hình thành khuẩn lạc có tơ đặc trưng.

Vi khuẩn sẽ bị ức chế bởi thuốc kháng sinh.

Compact dry rất phù hợp cho sự phát triển của men mốc.

 Alex Claudio Womens Jersey

Scientific Publications

Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey