TỦ AN TOÀN SINH HỌC

DANH SÁCH CÁC TỦ AN TOÀN SINH HỌC

1. TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP I:

Biolab Biological Safety Cabinet Class I series là máy có thiết kế giảm tiêu thụ năng lượng, tiếng hoạt động của máy nhỏ, cấu tạo chống ăn mòn và có một cửa thông gió hoạt

động giúp giữ an toàn cho nhân viên.

2. TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II :

Biolab Biological Safety Cabinet Class II Series thích hợp cho các ứng dụng vi sinh vật và nghiên cứu không liên quan đến chất phóng xạ và các chất gây ô nhiễm độc hại.

 

3. TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP III :

Biolab Biological Safety Cabinet Class III Series bao gồm một buồng kín khí có áp lực âm và đôi găng tay gắn liền với hoạt động để tránh tiếp xúc trực tiếp với chất gây ô nhiễm độc hại. Thiết kế mạnh mẽ với bảo vệ tiên tiến, nó có một dùng giao diện thân thiện và năng lượng hiệu quả.