TỦ LẠNH

BLOOD BANK REFRIGERATOR

Blood bank refrigerator được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ máu và toàn bộ linh kiện. Duy trì nhiệt độ tối ưu 4± 10C và khả năng lưu trữ máu giao động từ khoảng 88L tới 1380 L. bộ vi xử lý dùng để thông báo hiển hị nhiệt độ và hệ thống báo động.

ICE LINED REFRIGERATOR

Ice-Lined refrigerators được thiết kế để lưu trữ Vắc- xin, dược phẩm, túi máu ở nhiệt độ từ  20C đến 80 C. Các PFU kéo dài thời gian bảo quản lạnh trong trường hợp bị cúp điện. Những tủ lạnh được áp dụng rộng rãi trong phòng chống dịch bệnh, phòng khám, viện nghiên cứu, bệnh viện, ngân hàng máu và những nơi tương tự khác.

LABORATORY REFRIGERATOR

Laboratory refrigerators cung cấp cùng với bộ điều khiển kỹ thuật số, cửa kính, hệ thống báo động để đáp ứng yêu cầu khắt khe của nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Những tủ lạnh có nhiệt độ từ + 2 ° C đến + 8 ° C và tất cả các mô hình được kết hợp với hai bộ cảm biến chính xác và tự động rã đông