ROLLER AND ROTATOR

TUBE ROLLER / ROTATOR

Máy được thiết kế linh hoạt có thể trộn mẫu ở cả phương thẳng đứng và phương nằm ngang. Chúng có thể đặt ở nhiệt độ từ 5- 40 0C và tốc độ quay có thể điều chỉnh 0 – 99 rpm. Máy có hiệu suất cao, chính xác đáp ứng cho nhu cầu ứng dụng của bạn.