MÁY QUANG PHỔ

DOUBLE BEAM UV VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

Máy cung cấp phạm vi đo 190 – 1100 nm. được thiết kế cho hàng loạt các ứng dụng hệ thống máy móc cung cấp hiệu suất và kết quả đáng tin cậy. Nó tạo ra các dải quang từ 0,3 đến 3A; 0-200% T và độ chính xác trắc quang ± 0.2% T

FLUORESCENCE SPECTROPHOTOMETER

Biolab Fluorescence spectrophotometers kết hợp chính xác bước sóng tuyệt vời và hiệu suất quang học có độ tin cậy cao nhất để cung cấp cho bạn  độ nhạy, độ lặp lại và độ chính xác. đèn Xenon giảm thiểu photobleaching mẫu do đó duy trì tính toàn vẹn mẫu, giảm thiểu tiếng ồn của máy khi vận hành. Ergonomic với một tuổi thọ bóng đèn dài hơn tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng cho bạn.

NANO SPECTROPHOTOMETER

Biolab Nano spectrophotometer có thể phát hiện mẫu tại 3ng/ ml. Nó cho phép bạn đo lường nhanh hơn thông thường ít nhất 5 giây / mẫu và cung cấp kết quả chính xác mà không cần phải pha loãng trước. thiết bị hoạt đọng mạnh mẽ và dể sử dụng nó là sản phẩm được ưu thích nhất để phân tích nhanh trong phòng thí nghiệm.

SCANNING UV VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

Máy cung cấp độ chính xác, và độ tin cậy cao trong các ứng dụng thông thường của bạn. Sản phẩm cung cấp phạm vi đo 190 – 1100. Giá cả máy hợp lí làm cho nó trở thành một sự bổ sung linh hoạt cho phòng thí nghiệm của bạn.

SINGLE BEAM UV VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

Máy cung cấp phạm vi đo trong khoảng 190 – 1100nm. Được thiết kế để đáp ứng trong hàng loạt ứng dụng của bạn, hệ thống của chúng tôi cung cấp hiệu suất và kết quả đáng tin cậy. Nó tạo ra các dải quang từ 0,3 đến 3A; 0-200% T và độ chính xác trắc quang ± 0.3% T.

SPLIT BEAM UV VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

Máy cung cấp độ chính xác, và độ tin cậy cao trong các ứng dụng thông thường của bạn. Sản phẩm cung cấp phạm vi đo 190 – 1100. Giá cả máy hợp lí làm cho nó trở thành một sự bổ sung linh hoạt cho phòng thí nghiệm của bạn.