ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZER

-105°C ULT FREEZER

Máy lạnh đông lạnh được thiết kế để bảo vệ mẫu hàng ngày. Môi trường chứa mẫu thân thiện với các tính năng an toàn. Tủ đông cung cấp nhiệt ổn định thậm chí với số lượng mẫu lớn. sản phẩm có một số chức năng khác như ghi biểu đồ, điều chỉnh lượng C02 , kệ lưu trữ và hệ thống báo động từ xa.

-135°C ULT FREEZER

Máy lạnh đông lạnh được thiết kế để bảo vệ mẫu hàng ngày. Môi trường thân thiện với các tính năng an toàn. Các tủ đông cung cấp và ổn định nhiệt cho mẫu thậm chí với số lượng lớn.

-152°C CRYOGENIC FREEZER

Được thiết kế tối ưu hóa để bảo vệ mẫu nhạy cảm. Máy đông lạnh bảo vệ tối ưu mẫu và hoàn toàn đáng tin cậy. Với kết cấu tinh vi và bộ điều khiển vi xử lý nó sẽ giúp bạn bảo quản mô và tế bào một cách dể dàng.

-164°C CRYOGENIC FREEZER

Máy là một thiết kế tối ưu hóa để bảo vệ mẫu của bạn. máy làm đá đông lạnh cung cấp sự bảo vệ mẫu đáng tin cậy. với kết cấu tinh vi và bộ điều khiển vi xử lý nó sẽ giúp bạn bảo quản mô và tế bào một cách dễ dàng.

-25°C FREEZER

Máy thích hợp cho việc bảo quản mẫu đa dạng đáp ứng nhu cầu trong phòng thí nghiệm. bộ điều kiện vi xử lý cung cấp nhiệt đồng đều. Tính năng an toàn và nội thất bền cung cấp cho bạn với hiệu suất đáng tin cậy nhất.

-40°C FREEZER

Được trang bị với bộ điều khiển nhiệt độ chính xác, kết cấu chắc chắn và tính năng an toàn tủ đông cung cấp nhiệt với hiệu suất đáng tin cậy và khả năng bị bảo trì thấp. đây là một đối tác hoàn hảo cho mục đích lưu trữ lạnh đa của bạn.

-65°C FREEZER

Được trang bị với bộ điều khiển nhiệt độ chính xác, kết cấu chắc chắn và tính năng an toàn, tủ đông cung cấp nhiệt độ lạnh cho bạn với hiệu suất đáng tin cậy và khả năng bảo trì thấp. đây là một thiết kế hoàn hảo cho ứng dụng bảo quản lạnh đa trong các phòng thí nghiệm hiện đại.

-86°C ULT FREEZER

Máy lạnh đông được thiết kế để bảo vệ mẫu hàng ngày đáng tin cậy. các tủ đông cung cấp nhiệt ổn định cho một số lượng lớn các mẫu. Ngoài ra, máy còn có một số tính năng vượt trội như là ghi biểu đồ, điều chỉnh lượng CO2, và hệ thống báo động từ xa.