MÁY NHUỘM GRAM -BIOMERIEUX

Nhuộm gram tự động: đột phá trong nhận dạng vi khuẩn

PREVI Color là một hệ thống nhuộm gram tự động. Dễ dàng sử dụng , dựa trên công nghệ phun tiên tiến cho phép đạt được các kết quả nhanh, chuẩn và chính xác cho tất cả các loại mẫu.

Hoàn toàn tự động, hệ thống này có thể thực hiện việc nhuộm gram toàn diện và đáng tin cậy trong khi nhân viên của bạn hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn: nó tối ưu hóa công việc của bạn.

Hiệu quả thông qua tự động hóa

Các vòi phun phun tự động của nó luôn luôn phân phối cùng thể tích chất phản ứng chuẩn hóa màu sắc . Là một chất nhuộm màu tươi được sử dụng mỗi lần và tất cả các slide được tách ra, không có sự lây nhiễm chéo

So với nhuộm bằng tay và tẩy rửa, sự khác biệt về vi sinh vật được cải tiến rất nhiều với PREVI Color Gram.

 • Quy trình tự động hoàn toàn

Linh hoạt

 • Nhiều chương trình tùy thuộc vào nhu cầu của bạn

Tiêu chuẩn hoá 

 • Kết quả tương đương hoặc tốt hơn so với việc nhuộm bằng tay
 • Không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật

Nhanh và lưu lượng chảy cao 

 • Ít hơn 5 phút
 • Lên đến 300 slide / giờ

 

 • Sử dụng thuốc và nước thấp 
 • Khả năng thích ứng tiêu dùng
 • Thùng chứa chất thải

An toàn và sạch sẽ

 • Hệ thống khép kín và thùng chứa chất thải
 • Không có tiếp xúc của con người với thuốc thử
 • PREVI® Color Gram: Product Safety
  Slide Carousel Capacity 12 (PREVI® Color Gram 12)
  30 (PREVI® Color Gram 30)
  Dimensions H 25.5 cm x W 58.5 cm x D 56 cm
  Clearance Height (lid open) 58 cm
  Weight 15.5 kg
  High Throughput 12-120 slides/hour (PREVI® Color Gram 12)
  30-300 slides/hour (PREVI® Color Gram 30)
  Ngâm nhuộm Gram tự động PREVI® Color

S?n ph?m Biomerieux là dòng s?n ph?m y khoa. B?n có th? tin c?y vào bioMérieux nh? là ??i tác lâu dài c?a b?n , cung c?p các xét nghi?m ch?n ?oán và sàng l?c ch?t l??ng ?? h? tr? ch?m sóc t?i ?u trên toàn th? gi?i .

 Jeff Carter Authentic Jersey

Ấn phẩm khoa học

Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey