Môi trường pha sẵn cho Bacillus atrophaeus (5ml)

Môi trường nuôi cấy pha sẵn của Crosstex gồm môi trường Tryptic Soy Broth (TSB) theo công thức riêng được điều chỉnh với chỉ thị pH.

  • Thời gian ủ giảm còn 48 giờ cho quá trình tiệt trùng sấy khô và 72 giờ cho quá trình tiệt trùng Ethylene Oxide (EO) đã được công nhận khi dùng các loại đĩa, sợi và thẻ bào tử chỉ thị sinh học Crosstex kết hợp với môi trường pha sẵn Crosstex.
  • Kết quả dễ nhận biết bằng mắt từ màu xanh lá sang màu vàng.
  • Ống nghiệm bằng thủy tinh borosilicate loại I đáy bằng có nắp vặn 13 mm x 100 mm

 

Thông số kỹ thuật

Ấn phẩm khoa học