COMPACT DRY PA

COMPACT DRY PA

Compact dry PA là môi trường vi sinh pha sẵn để phát hiện Pseudomonas aeruginosa

xử lý mẫu

  • Kiểm tra Pseudomonas aeruginosa trong mẫu nước hoặc trong thực phẩm dạng lỏng

Nhỏ 1ml mẫu (có thể pha loãng nếu cần thiết) và giữa đĩa môi trường compact dry

  • Kiểm tra Pseudomonas aeruginosa trong mẫu nước bằng phương màng lọc

Nhỏ 1 ml chất pha loãng, có thể peptone hoặc chất pha loãng thích hợp khác theo tiêu chuẩn EN ISO 6887 vào giữa đĩa môi trường compact dry. Sử dụng màng lọc vô trùng kích thước lỗ 0.45mm và đường kính màng 47mm để lọc 100ml mẫu nước cần kiểm tra (có thể là 250 ml đối với nước đóng chai). Áp màng lọc vào đĩa môi trường compact dry ngay sau khi kết thúc quá trình lọc. Cẩn thận để miếng lọc lên bên trên đĩa.

  • Kiểm tra Pseudomonas aeruginosa trong thực phẩm rắn

Hòa tan lượng mẫu rắn tương ứng bằng dung dịch đệm thích hợp (ví dụ PBS, 1 phần thực phẩm rắn – 9 phần đệm). Đồng nhất mẫu bằng máy dập vi sinh và túi dập thích hợp. Nhỏ 1ml mẫu đã đồng nhất (pha loãng nếu cần) vào giữa đĩa môi trường compact dry.

  • Kiểm tra Pseudomonas aeruginosa bề mặt môi trường

Sử dụng khăn swab lấy mẫu trên bề mặt . đặt swab và thiết bị compact dry swab (được cung cấp bởi HyServe Id-No. 1 002 952/3) và tiến hành Lắc thật mạnh. Sau khi lắc nhỏ 1 ml dung dịch từ thiết bị (pha loãng nếu cần thiết) vào giữa đĩa compact dry.

 

 

 Scott Wilson Jersey

Thông tin chung

P. Aeruginosa là vi khuẩn hình que, gram âm, hiếu khí và di chuyển bằng roi. Trong điều kiện thiếu oxy nó có thể sử dụng nitrat để tạo năng lượng. Nó gây bệnh trên cả người và thực vật, đặc biệt là người có hệ miễn dịch suy yếu. P. Aeruginose và các loài cùng chi của nó là một trong những nguyên nhân làm hư hỏng thực phẩm.

Ấn phẩm khoa học

Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey