COMPACT DRY AQ

COMPACT DRY AQ

Compact dry AQ là môi trường vi sinh pha sẵn nhằm xác định và định lượng tổng số vi sinh vật dị dưỡng có trong môi trường nước

Xử lý mẫu

  • Đối với mẫu nước

Nhỏ 1 ml mẫu nước cần kiểm tra vào giữa môi trường compart dry AQ

Để mẫu nước đó khuếch tán đều trên môi trường Compact dry AQ

  • Kiểm tra mẫu sử dụng màng lọc

Sau khi được phân tích,mẫu nước sẽ được lọc qua màng lọc có đường kính là 47mm và kích thước đường kính lỗ là 0,45mm. Kết thúc quá trình lọc tiến hành đặt màng lọc vào giữa đĩa môi trường compact dry. Đặt cẩn thận để tránh bọt khí hoặc các lỗ trống xuất hiện giữa màng lọc và môi trường compact dry AQ.

Tiến hành

Nhỏ 1 ml mẫu nước thử nghiệm vào giữa môi trường compact dry

Lưu ý

Môi trường compact dry là sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001.

 Alex Petrovic Womens Jersey

Ấn phẩm khoa học

Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey