Avidin ex. Egg White extrapure

21505  (0148154)

 

Avidin ex. Egg White extrapure

 

for biochemistry

 

1405-69-2

Part B
HS Code :350219.00
IMDG Identification :Not Regulated for Transport

Specifications

Acitivity .................... min.10-15 u/mg protein

1 unit will bind 1 ug D-Biotin

 

Vui lòng liên hệ Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu để được báo giá

 

Attachments:
Download this file (SRL Research Enzymes (2016-17).pdf)SRL Research Enzymes (2016-17).pdf[ ]2727 kB