LGC - Chương trình thử nghiệm thành thạo

Tiêu chuẩn LGC là một bộ phận của Tập đoàn LGC, Viện Đo lường Quốc gia được chỉ định của Anh về các phép đo hóa học và phân tích sinh học và là nhà cung cấp dịch vụ phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn đo lường, tài liệu tham khảo, genomics và các thị trường thử nghiệm thành thạo.

Đây là nhà sản xuất hàng đầu thế giới và phân phối tài liệu tham khảo và kế hoạch kiểm tra thành thạo. Các tiêu chuẩn của LGC có trụ sở tại Teddington, Middlesex, Anh Quốc, có mạng lưới các văn phòng bán hàng dành riêng cho 20 quốc gia thuộc 5 châu lục và hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc phân phối tài liệu tham khảo. Các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao này rất cần thiết để đo lường chính xác và kiểm soát chất lượng, đảm bảo các quyết định đúng đắn được thực hiện dựa trên dữ liệu đáng tin cậy. Chúng tôi có bề rộng vô song của việc sản xuất tài liệu tham khảo được chứng nhận ISO Guide 34 tại các cơ sở tại 4 địa điểm trên khắp Vương quốc Anh, Mỹ và Đức.

Danh mục của chúng tôi gồm hơn 100.000 sản phẩm và hơn 40 chương trình thử nghiệm thành thạo hỗ trợ một loạt các lĩnh vực bao gồm:

Môi trường và chất gây ô nhiễm Dược phẩm
Phân tích nguyên tố Tiêu chuẩn vật lý
Đồ ăn và đồ uống Thử nghiệm thành thạo
Pháp y và lâm sàng Dung môi
Tài liệu dầu khí & tài liệu tham khảo Dầu khí    

 

 CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO đã được công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Toàn cầu đưa vào hoạt động từ năm 2015 và phát triển đến nay và vẫn đang phát triển chương trình theo quy mô cấp quốc gia