HEATING BLOCK

TÊN HÀNG   Tóm tắt sản phẩm Quy cách
HEATING BLOCK  
  Heating block, sử dụng ống 0.2mL , 54 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng ống 0.5mL , 40 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng ống 1.5/2mL , 40 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng ống 5/15mL , 28 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng ống 50mL , 8 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng cho ống 0.2mL, 0.5mL và 1.5/2mL , 18 lỗ cho mỗi thể tích 1 Vỉ /Gói
  Heating block,sử dụng cho 96/384 microplate 1 Vỉ /Gói
     
  Heating block, sử dụng cho ống 0.5mL , 24 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng cho ống 1.5mL , 24 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng cho ống 2mL , 24 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng cho ống 5mL , 8 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng cho ống 15mL , 8 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng cho ống 50mL , 4 lỗ 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng cho ống 0.2ml/96 giếng 1 Vỉ /Gói
  Heating block, sử dụng cho 96/384 giếng 1 Vỉ /Gói
     
     

 

 Ethan Westbrooks Jersey

Ấn phẩm khoa học

Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey