Dispenser - GERMANY

Hình ảnh:

Dòng PolyFIX với thể tích hút nhả dao động từ: 2 - 50ml, tùy mã sản phẩm. Ứng dụng cơ bản, áp dụng những mẫu chất hóa học thông thường, acid yếu, dịch alkaline...

Dòng OptiFix với thể tích hút nhả dao động từ: 0.4 - 500ml, tùy mã sản phẩm. Ứng dụng đa dạng, có thể áp dụng ở những mẫu chất hóa học thông thường, chất lỏng dễ hòa tan, bay hơi, acid hydrofluoric

Attachments:
Download this file (OPTIFIX_Dispenser_EN_web.pdf)OptiFix_thiết bị hút nhả cao cấp[Với thiết kế đơn giản, chắc chắn và linh động cho từng phòng thí nghiệm khác nhau. Thac tác được cả trên acid HF, chất dễ bay hơi.]308 kB
Download this file (POLYFIX_2014_EN_web.pdf)PolyFix_Thiết bị hút nhả phổ thông[Ứng dụng hút nhả cơ bản]198 kB